Erbicid PULSAR 40 – 5 Litri, BASF, Postemergent, Floarea Soarelui, Mazare, Soia, Orez

PULSAR 40, erbicid selectiv postemergent (în vegetație) pentru combaterea buruienilor anuale cu frunze late și a unor buruieni cu frunză îngustă în cultura de Floarea soarelui tip Clearfield, Soia, Lucernă, Mazăre, Orez.

Category:

Description

Erbicid PULSAR 40 – 5 Litri, BASF, Postemergent, Floarea Soarelui, Mazare, Soia, Orez

PULSAR 40, erbicid selectiv postemergent (în vegetație) pentru combaterea buruienilor anuale cu frunze late și a unor buruieni cu frunză îngustă în cultura de Floarea soarelui tip Clearfield, Soia, Lucernă, Mazăre, Orez.

• Substanță activă: 40 g/l imazamox
• Produse cu aceiași substanță activă: Vitoriomox 4 SL, Listego
Date tehnice Erbicid PULSAR 40

• Substanță activă: 40 g/l imazamox
• Formulare: Concentrat solubil în apă
• Număr certificat omologare: 1859/29.09.1998

Omologări Erbicid PULSAR 40

Soia
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene
Doza: 0,75 – 1,0 l/ha

Floarea-soarelui (hibrizi de tip Clearfield)
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene, inclusiv Orobanche cumana
Doza: 1,0–1,25 l/ha

Mazăre
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene
Doza: 0,75 – 1,0 l/ha

Orez (Soiuri rezistente la erbicide imidazolinone, de tip Clearfield)
Buruieni combătute:Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene
Doza: 0,875 l/ha

Spectrul buruienilor combătute

• Abutilon theophrasti (Teişor)
• Amaranthus spp. (Ştir)
• Ambrosia elatior (Ambrozie)

• Datura stramonium (Ciumăfaie)
• Solanum nigrum (Zârna)
• Xanthium strumarium (Cornaci)

• Digitaria sanguinalis (Meişor rosu)
• Echinochloa cruss-galli (Iarbă bărboasă)
• Setaria viridis (Mohor)

• Panicum milliaceum (Mei sălbatic)
• Cirsium arvense (Pălămidă)
• Convolvulus arvensis (Volbură)

• Sorghum halepense (Costrei)
• Agropyrum repens (Pir)
• Orobanche cumana (Lupoaia)

Avantaje Erbicid PULSAR 40

• Soluție completă, ușor de aplicat, împotriva buruienilor dificile, inclusiv împotriva tuturor raselor parazitului Orobanche (Lupoaie)
• O singură aplicare este suficientă pentru a lăsa terenul liber de buruieni până la recoltare, datorită activității reziduale de la nivelul solului

• Toleranță garantată pentru cultură și siguranță deplină pentru hibrizii de tip Clearfield
• Fără probleme în rotația culturilor, cu condiția respectării intervalului de pauză

Mod de acțiune Erbicid PULSAR 40

Pulsar 40 este un erbicid pe bază de imazamox, din grupa imidazolinonelor. Substanţa activă, imazamox, este preluată de plante atât prin frunze, cât și prin rădăcini. Datorită activității reziduale la nivelul solului, produsul Pulsar 40 asigură combaterea buruienilor în curs de răsărire și a unui nou val de buruieni.

Plantele mor la 7-14 zile de la aplicare. În plantă substanţa activă este preluată până la nivelul zonelor de creştere unde blochează sinteza aminoacizilor esenţiali, responsabili de creşterea şi diviziunea celulară. Produsul Pulsar 40 aparține grupei de erbicide B (HRAC).

Recomandări Erbicid PULSAR 40

Pulsar 40 este un erbicid care combate buruienile monocotiledonate și dicotiledonate anuale și perene în culturile de soia, mazăre, floarea-soarelui (hibrizi de tip Clearfield) și orez (soiuri rezistente la erbicide imidazolinone de tip Clearfield).

Pentru culturile de soia, mazăre: se aplică postemergent timpuriu, în momentul în care buruienile dicotiledonate anuale sunt în faza de 2-4 frunze, iar cele monocotiledonate în faza de 1-3 frunze până la înfrăţire, iar cultura se află în stadiul de vegetație BBCH 12-14, respectiv 2-4 frunze.

Pentru culturile de floarea-soarelui (hibrizi de tip Clearfield): se aplică postemergent, când plantele de floarea-soarelui se află în stadiul de vegetație BBCH 12-18 respectiv, au 2-8 frunze, iar buruienile dicotiledoante anuale au 2-4 frunze şi cele monocotiledonate anuale 1-3 frunze până la stadiul de înfrăţire.

Pentru combaterea parazitului lupoaie (Orobanche cumana) recomandăm aplicarea în fenofaza de 6-8 frunze ale culturii de floarea soarelui. În cazul în care se doreşte combaterea buruienilor şi a lupoaiei, se aplică în faza de 6-8 frunze ale culturii de floarea-soarelui, dar nu mai târziu de faza de 4 frunze ale buruienilor dicotiledonate.

Pulsar 40 combate rasele de lupoaie (Orobanche cumana) frecvent întâlnite în România. Pe terenurile îmburuienate predominant cu graminee anuale, recomandăm aplicarea unui erbicid antigramineic înaintea semănatului sau preemergent. Pe terenurile infestate cu graminee perene se recomandă erbicidarea cu un graminicid specific în postemergenţă.

Buruieni perene ca Cirsium arvense (Pălămidă), Convolvulus arvense (Volbură), Sorghum halepense (Costrei din rizomi) sunt stopate din competiţia cu plantele de cultură, după care în funcţie de condiţiile de mediu, aceste buruieni pot regenera.

Pentru culturile de orez (soiuri rezistente la erbicide imidazolinone, de tip Clearfield): se aplică 2 tratamente postemergente, astfel: – primul tratament se aplică în stadiul de 3 până la 4 frunze desfăcute (BBCH 13-14), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze). – al doilea tratament se aplică în stadiul de 5 până la 6 frunze desfăcute (BBCH 15- 16), iar buruienile se află în faza de creștere activă (2-4 frunze). Se poate amesteca cu adjuvantul Dash HC 0.5%.

Numărul maxim de tratamente pe sezon pentru soia, floarea-soarelui (hibrizi de tip Clearfield), mazăre – 1 tratament, iar pentru orez (soiuri rezistente la erbicide imidazolinone, de tip Clearfield) – 2 tratamente.

A nu se aplica la hibrizii obişnuiţi de floarea-soarelui și orez.

Pregătirea soluţiei

Se umple rezervorul maşinii de erbicidat până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii şi aplicării.

Tehnica de aplicare

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a erbicidelor lichide, utilizate în mod obişnuit la culturile sus menţionate. Se vor utiliza duze specifice aplicării erbicidelor. Volumul de soluţie utilizat, este în funcţie de echipamentul folosit, încât să se asigure o bună acoperire a buruienilor. Se recomandă utilizarea a 100-400 L/ha soluţie de erbicidat.

Rotația culturii

În urma erbicidării cu Pulsar 40 este posibilă însămânţarea, după mobilizarea solului şi respectarea perioadei de aşteptare, respectiv:
• după 60 de zile: cereale
• după 60 de zile: porumb

• după 100 de zile: rapiţă, muștar, varză
• după 120 de zile: floarea soarelui convențională
• după 140 de zile: sfeclă de zahăr.

În cazul întoarcerii culturii erbicidate cu Pulsar 40 se poate semăna soia, lucernă, mazăre, fasole fără nicio lucrare specială a solului şi perioadă de aşteptare.

Compatibilitate

Este recomandat să se procedeze la un test preliminar cu amestecul preconizat, pentru a observa aspectele fizice ale amestecului şi se va face un test pentru a vedea reacţia plantelor după stropire. Pentru o folosire corectă, consultaţi tabelele de compatibilităţi.

Curăţarea echipamentului

Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

Măsuri de igienă şi protecţia muncii

A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcamintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie. Nu inspirați vaporii/aerosolii. Păstraţi separat îmbrăcamintea de lucru. Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul utilizării.

Aerisire si ventilare suficientă a locului de muncă și de depozitare. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi şi produse furajere, seminţe sau ambalajele acestora. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul programului de lucru.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor şi altor persoane neautorizate, şi în zonele de acces ale animalelor. Dacă este necesară consultarea medicului, țineti la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Citiţi eticheta înainte de utilizare.

Măsuri de prim ajutor

Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar stări de rău consultaţi un medic. Ambalajul, eticheta şi/sau fişa de siguranţă a produsului trebuie prezentate medicului.
• după inhalare: Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală
• după contactul cu pielea: Spălați foarte bine cu săpun și apă

• după contactul cu ochii: Spălaţi ochii afectaţi, cu pleoapele deschise, cel puţin 15 minute sub curent de apă
• după ingerare: Clătiţi imediat gura şi apoi beţi 200-300 ml de apă, consultați medicul

Măsuri de protecţia mediului

Foarte toxic pentru mediu acvatic cu efecte pe termen lung. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă. Nu deversați pe sol/în subsol. Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Evitați dispersarea în mediu.

SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri.

SPe3 – Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.
Specificatii

Tip produs Erbicide
Producator Basf
Substanta activa Imazamox
Ambalaj 5 Litri
Perioada de aplicare Postemergent
Cultura Orez
Soia
Mazare
Floarea soarelui
Buruieni combatute Iarba barboasa
Lupoaie
Meisor rosu
Cornaci
Zarna
Ciumafaie
Ambrozie
Stir
Teisor
Mei
Mohor
Dicotiledonate anuale
Monocotiledonate anuale
Palamida
Volbura
Costrei
Pir
Actiune produs Selectiva
Mod ambalare 4 buc