Erbicid STOMP AQUA, BASF, Preemergent, Selectiv, Porumb, Floarea Soarelui, Grau, Ceapa, Vita de vie – 1 Litru

Category:

Description

Erbicid STOMP AQUA, BASF, Preemergent, Selectiv, Porumb, Floarea Soarelui, Grau, Ceapa, Vita de vie – 1 Litru

Stomp Aqua, erbicid pe bază de pendimetalin, din clasa dinitroaniline folosit pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi a unor specii de dicotiledonate anuale.

• Substanță activă: 455 g/l pendimetalin

• IMPORTANT: produs ORIGINAL BASF !!!
• Depozit controlat termic
• Ambalaj: 1 Litru
Date tehnice Erbicid STOMP AQUA

• Substanță activă: 455 g/l pendimetalin
• Formulare: Suspensie de capsule
• Număr certificat omologare: 015PC/14.12.2012

Avantaje Erbicid STOMP AQUA

• Formulare inovatoare sub formă de microcapsule
• Spectru larg de combatere a buruienilor

• Cantitate mai mică de produs la hectar
• Eliberarea treptată a substanței active
• Compatibilitate ridicată

• Efect pe termen lung
• Ușor de utilizat

Omologări Erbicid STOMP AQUA

Floarea soarelui
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale (Setaria, Echinochloa, Digitaria, Sorghum halepense din sămânță) și unele dicotiledonate.
Doză: 2-4 l/ha – preemergent

Porumb
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2-4 l/ha – preemergent

Soia
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2-4 l/ha – preemergent

Grâu
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2–2.9 l/ha preemergent

Orz
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2–2.9 l/ha preemergent

Secară
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2–2.9 l/ha preemergent

Cartof
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2-4 l/ha – preemergent

Ceapă arpagic
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 1.5-4 l/ha preemergent

Ceapă semănată direct
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 1.5-4 l/ha preemergent

Usturoi
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2-4 l/ha – preemergent

Tomate
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 1-3 l/ha înaintea transplantării

Vinete
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2–3 l/ha înaintea transplantării

Ardei
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 1.5–3 l/ha înaintea transplantării

Viță de vie
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2–4 l/ha în perioada de repaus la preemergenţa buruienilor

Livezi pe rod
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2–4 l/ha în perioada de repaus la preemergenţa buruienilor

Tutun
Buruieni combătute: Buruieni monocotiledonate anuale și unele dicotiledonate.
Doză: 2–3 l/ha înaintea transplantării

Mod de acțiune Erbicid STOMP AQUA

Stomp Aqua este un erbicid pe bază de pendimetalin, din clasa dinitroaniline. Este un erbicid aplicat la sol, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale şi a unor specii de dicotiledonate anuale. Inhibă atât diviziunea celulei, cât şi alungirea acesteia în meristemul rădăcinilor.

Dezvoltarea buruienilor este stopată direct ca urmare a absorbţiei prin vârfurile de creştere coleoptil/hipocotil. Buruienile mor imediat după germinare sau răsărire, fiind eliminate timpuriu din competiţie.

Stomp Aqua are selectivitate fiziologică la soia, floarea-soarelui, caz în care se poate încorpora. Selectivitatea poziţională se manifestă la porumb, ceapă, cartof şi legume, caz în care nu trebuie încorporat.

Mod de utilizare Erbicid STOMP AQUA

Epoca și modul de aplicare al erbicidului Stomp Aqua sunt stabilite în funcţie de selectivitatea manifestată de speciile cultivate. Pentru legumele care se cultivă prin răsad, produsul se aplică cu 1-3 zile înaintea transplantării. Volumul de soluţie utilizat este în funcţie de echipamentul folosit. Se recomandă utilizarea unui volum de soluție în funcție de cultură și de echipamentul utilizat.

Eficacitatea

Pentru ca Stomp Aqua să fie activat este necesar ca solul să fie umed. Cele mai bune rezultate vor fi obținute în cazul în care precipitațiile apar în termen de șapte zile de la aplicare.

Controlul rezidual poate fi redus:
• În condiții de secetă prelungită
• În cazul în care conținutul de materie organică din sol este mai mare de 6%
• În cazul în care conținutul de cenușă este ridicat

Nu deranjați solul după ce Stomp Aqua a fost aplicat, întrucât acest lucru va duce la un control redus al buruienilor.

În cazul în care tehnicile culturale care încurajează acumularea de reziduuri organice în sol sunt practicate pentru un număr mare de sezoane, eficacitatea erbicidelor reziduale poate fi redusă. În astfel de circumstanțe, se recomandă aratul periodic pentru a dispersa reziduurile din sol.

Tipul de sol

Stomp Aqua poate fi utilizat pe toate tipurile de sol mineral. Nu se aplică pe soluri cu un conținut mai mare de 10% materie organică. Pe pietriș sau soluri grele există riscul de deteriorare a culturilor, în special în cazul în care o ploaie puternică survine imediat după aplicare. Nu folosiți Stomp® Aqua pe soluri îmbibate sau pe cele predispuse la îmbibare cu apă.

Pregătirea solului

Îngrășămintele și resturile vegetale trebuie încorporate în sol în mod uniform în timpul pregătirii patului germinativ. Patul germinativ trebuie să aibă un strat de sol activ fin, bine mărunțit și tasat înainte de aplicarea erbicidului Stomp Aqua.

Un teren nemărunțit, cu bulgări ai căror diametru depășește 7,5 cm, poate reduce nivelul de combatere al buruienilor. Semințele vor fi, astfel, insuficient acoperite cu pământ, fapt ce poate afecta cultura.

Siguranța culturilor

O atenție deosebită trebuie avută pentru a evita distrugerea prin derivă a plantelor din afara zonei țintă. Nu se aplică Stomp® Aqua culturilor care suferă de stres, care poate fi cauzat de dăunători, boli, îmbibarea solului cu apă, condiții precare ale solului sau erbicidări precedente. Semințele trebuie să fie acoperite cu un strat de sol cu o grosime medie de 3,2 cm (2.5 cm pentru mazăre și floarea-soarelui, 5 cm pentru porumb).

Mod de aplicare: Pentru o doză de 3 l la hectar, în cazul aplicării cu pompa de spate, se folosesc 60 ml Stomp Aqua, în 10 l apă, pentru o suprafață de 200 metri pătrați.

Pregătirea soluţiei

Se umple rezervorul maşinii de erbicidat până la jumătate, se adaugă cantitatea adecvată de produs, și apoi se completează cu restul de apă. Se va agita bine soluția de stropit în timpul umplerii şi aplicării.

Tehnica de aplicare

Se pot folosi echipamente terestre pentru aplicarea în câmp a erbicidelor lichide, utilizate în mod obişnuit la culturile sus menţionate. Se vor utiliza duze specifice aplicării erbicidelor. Volumul de soluţie utilizat este în funcţie de echipamentul folosit și de fiecare cultură în parte.

Rotația culturilor

Stomp Aqua nu impune restricţii în rotaţia culturilor. În cazul în care cultura nu reușește este recomandat să se efectueze o arătură la 20 cm înainte de semănatul/plantatul culturii următoare. Excepţii fac culturile de sfeclă şi spanac care sunt mai sensibile, respectând un interval de pauză de minimum 12 luni de la aplicarea erbicidului.

Compatibilitate

Deşi Stomp Aqua poate fi amestecat direct în rezervor cu alte erbicide sau cu îngrăşăminte lichide specifice, este recomandat să se procedeze la un test preliminar cu amestecul preconizat, pentru a observa aspectele fizice ale amestecului. Pentru o folosire corectă, consultaţi tabelele de compatibilităţi.

Curăţarea echipamentului

Utilajele vor fi spălate cu jet de presiune, în zone special amenajate, prevăzute cu baze de inactivare a pesticidelor din apele de spălare.

Măsuri de igienă şi protecţia muncii

A se evita contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Nu inspirați vaporii/aerosolii. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie. Utilizați îmbrăcăminte de protecție adecvată. Păstraţi separat îmbrăcămintea de lucru. Aerisire și ventilare suficientă a locului de muncă și de depozitare.

Nu mâncaţi, nu beţi şi nu fumaţi în timpul folosirii. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi şi produse furajere. Mâinile şi/sau faţa trebuie să fie spălate înaintea pauzelor şi la sfârşitul programului de lucru.

Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți eticheta înainte de utilizare. Scoateți îmbrăcămintea contaminată și spălați-o înainte de reutilizare.

Măsuri de prim ajutor

Îndepărtați imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Dacă apar stări de rău consultaţi un medic. Ambalajul, eticheta şi/sau fişa de siguranţă a produsului trebuie prezentate medicului.

• după inhalare: Repaus, aer proaspăt, asistenţă medicală
• după contactul cu pielea: Se spală imediat cu multă apă şi săpun. În caz de iritaţie cereţi sfatul medicului

• după contactul cu ochii: Spălaţi imediat ochii afectaţi cel puţin 15 minute sub apă curgătoare cu pleoapele deschise; consultaţi un oftalmolog
• după ingerare: Clătiţi imediat gura şi apoi beţi multă apă, solicitaţi ajutor medical

Indicaţii pentru medic: Antidot: Nu se cunoaşte un antidot specific. Tratament simptomatic (decontaminare, funcţii vitale)

Măsuri de protecţia mediului

Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Nu se va aplica pe terenurile agricole adiacente surselor de apă. Să se prevină prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafaţă. Nu descărcaţi pe sol/în subsol. Nu goliţi în canale de scurgere/ape de suprafaţă/ape subterane. Evitați dispersarea în mediu.

SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul său. A nu se curața echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață. A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme și drumuri.

SPe3 – Pentru protecția organismelor acvatice respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață.
Specificatii
Tip produs Erbicide
Producator Basf
Substanta activa Pendimetalin
Ambalaj 1 Litru
Perioada de aplicare Preemergent
Cultura Secara
Tutun
Livezi
Usturoi
Soia
Vita de vie
Cartofi
Vinete
Tomate
Ceapa
Ardei
Floarea soarelui
Orz
Grau
Porumb
Buruieni combatute Dicotiledonate anuale
Monocotiledonate anuale
Teisor
Stir
Scanteiuta
Ochiul-lupului
Miruta
Cretisoara
Gascarita
Loboda
Traista ciobanului
Spanac salbatic
Talpa gastei
Loboda porceasca
Lipandra
Taposnic
Lungurica
Rotunjoara
Sugel
Nu ma uita
Mac
Hrana vacii
Racovina
Urzica
Soparlita
Veronica
Mohor
Actiune produs Selectiva